Pár fotografií z čias keď "digitál" bol veľká neznáma. Celuloid zachytil realitu v čase za clonou. Editor bol skrytý za papier a "zväčšovák".

 Copyright © 2005 - 2021   Nick's Gallery             Website Design   F11 = 1920 x 1080 by   Nick's