Na začiatku vzniku kúska prírody v obývačke bolo pár fotografií a video. V sortimente od kaktusov "na suchu" cez rôzne rastliny a kvety až po "vodné" rasliny v akváriách mi stále niečo chýbalo. Skupina rastlín z pomedzia vody a veľkej vlhkosti prostredia.

 Copyright © 2005 - 2021   Nick's Gallery             Website Design   F11 = 1920 x 1080 by   Nick's